Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Alcaldia

Alcalde

Jordi Sans Ferrer

Àrea de benestar social, comerç i indústria, comunicació i esports.

Regidor/a de Àrea de benestar social, comerç i indústria, comunicació i esports.

Jordi Sans Ferrer

Àrea d'urbanisme, serveis, governació i gent gran

Regidor

Francesc Xavier Marcos Tuebols

Àrea d'oficina d'atenció al ciutadà, medi ambient i hisenda.

Regidor/a de Àrea d'oficina d'atenció al ciutadà, medi ambient i hisenda.

Felicià Fortuny Roselló

Àrea d'educació, festes, seguretat ciutadana, transport i mobilitat.

Regidor/a de Àrea d'educació, festes, seguretat ciutadana, transport i mobilitat.

Maria Jesús Coronado Fuentes

Àrea de cultura, patrimoni, joventut, participació ciutadana i sanitat.

Regidor/a de Àrea de cultura, patrimoni, joventut, participació ciutadana i sanitat.

Samuel Urbano Botella

Àrea de personal, igualtat i turisme.

Regidor/a de Àrea de personal, igualtat i turisme.

Araceli Molina Camacho

0 Registres carregats