Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Unió Nou Impuls Municipal, PSC, Candidatura de Progrés. (2 càrrecs)

Jordi Sans Ferrer

Alcalde

Veure fitxa 

Maria Jesús Coronado Fuentes

Regidora

Veure fitxa 

Independent Els Pallaresos (2 càrrecs)

Francesc Xavier Marcos Tuebols

Regidor

Veure fitxa 

Samuel Urbano Botella

Regidor

Veure fitxa 

Ciutadans (2 càrrecs)

Felicià Fortuny Roselló

Regidor

Veure fitxa 

Araceli Molina Camacho

Regidora

Veure fitxa 

Junts per Catalunya (4 càrrecs)

Josep Maria Nolla Cabellos

Regidor

Veure fitxa 

Toni Tenorio Recuero

Regidor

Veure fitxa 

Maria Teresa Llonch Simó

Regidora

Veure fitxa 

Esteve Torres Prunera

Regidor

Veure fitxa 

Esquerra Republicana de Catalunya (1 càrrec)

Maria Grau Alasà

Regidora

Veure fitxa 
María de las Mercedes Ramos Sánchez

Càrrec Regidora

Partit polític UNIO NOU IMPULS MUNICIPAL, PSC, CANDIDATURA DE PROGRÉS

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Maria Grau Alasà

Càrrec Regidora

Partit polític ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, MOVIMENT D’ESQUERRES, ACORD MUNICIPAL

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic mgrau@ajuntamentdelspallaresos.cat

Tipus Càrrec electe

JOSEP MARIA NOLLA CABELLOS

Foto foto

Càrrec Alcalde

Àrea Personal, seguretat ciutadana, comunicació, comerç i industria

Partit polític CIU

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic jmnolla@ajuntamentdelspallaresos.cat, pepnollaciu@gmail.com

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 15000

Activitats i béns JOSEP M NOLLA - RESUM DECLARACIO BENS PATRIMONIALS
BENS PATRIMONIALS - JOSEP M NOLLA

Antoni Tenorio Recuero

Càrrec Regidor

Àrea Hisenda, esports i joventut

Partit polític CIU

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic tonitenorio@hotmail.com

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 9087

Maria Teresa Llonch Simó

Càrrec Regidora

Àrea Sanitat, festes i atenció ciutadana

Partit polític CIU

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic mllonch@tarragona.cat

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 9087

Inmaculada Sánchez Fernández

Càrrec Regidora

Àrea Educació, medi ambient i benestar social

Partit polític ICV, Esquerra Unida i Entesa

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic tramuntana18@hotmail.com

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 9087

Francisco Javier Marcos Tuebols

Càrrec Regidor

Àrea Serveis, urbanisme, transport i mobilitat

Partit polític Independent Els Pallaresos

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic xmarcos.marcostuebols@gmail.com

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 9087

Jordi Sans Ferrer

Càrrec Regidor

Partit polític Unió Nou Impuls Municipal, PSC, Candidatura de Progrés

Portaveu

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic jordi.sans.ferrer@hotmail.com

Tipus Càrrec electe

Dietes anuals (màxim) 2700

Jaume Enseñat Fernández

Càrrec Regidor

Partit polític Unió Nou Impuls Municipal, PSC, Candidatura de Progrés

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic jaimefisvall@gmail.com

Tipus Càrrec electe

Dietes anuals (màxim) 2700

Activitats i béns BENS PATRIMONIALS - JAIME ENSEÑAT
JAIME ENSEÑAT - RESUM DECLARACIO BENS PATRIMONIALS

Maria Jesús Coronado Fuentes

Càrrec Regidora

Partit polític Unió Nou Impuls Municipal, PSC, Candidatura de Progrés

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic mjcoronado@hotmail.com

Tipus Càrrec electe

Dietes anuals (màxim) 2700

Activitats i béns BENS PATRIMONIALS - MARIA JESUS CORONADO FUENTES
DECLARACIO ACTIVITATS - M JESUS CORONADO

Jaime Joaquin Vidal Guiamet

Càrrec Regidor

Partit polític P.P.

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic jaimejvidal@hotmail.com

Tipus Càrrec electe

Dietes anuals (màxim) 2700

Activitats i béns BENS PATRIMONIALS - JAIME JOAQUIN VIDAL GUIAMET
JAIME JOAQUIN VIDAL GUIAMET - RESUM DECLARACIO DE BENS PATRIMONIALS.pdf

L'any 2022, aquesta corporació no disposa de cap càrrec de confiança.