Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Col•laboració per afavorir el desenvolupament de les diverses ajudes de caràcter cultural i social.

Data de signatura 02-11-2016

Vigent

Durada Un any

Prorrogable No

Dades dels signataris Ajuntament dels Pallaresos, Obra social "La Caixa"

Marc de col•laboració orientat al desenvolupament de serveis de certificació digital

Drets i obligacions Import corresponen als serveis. Preus aprovats i publicats per CATCert

Data de signatura 09-09-2010

Vigent

Prorrogable

Dades dels signataris Ajuntament dels Pallaresos, Agencia Catalana de certificació (CATCert)

Col•laborar en la conservació dels ecosistemes naturals i desenvolupament sostenible en l’àmbit geogràfic del riu Francolí al seu pas pels Pallaresos

Data de signatura 22-09-2016

Vigent

Durada 10 anys

Prorrogable No

Dades dels signataris Ajuntament dels Pallaresos, Associació Aurora de conservació d'ecosistemes naturals del riu Francolí

Col•laboració en les activitats culturals i festa major durant el 2016 que organitzi i promogui els Pallaresos

Vigent

Prorrogable No

Dades dels signataris Ajuntament dels Pallaresos, EMATSA SA

Col•laborar en l’organització del programa ”Serveis educatius. Ajuntament dels Pallaresos”

Data de signatura 07-03-2013

Vigent

Durada 4 anys

Prorrogable No

Dades dels signataris Ajuntament dels Pallaresos, Fundació URV

Col•laboració entre l’ajuntament, l’institut Els Pallaresos i Fundació El Sueño de la Campana en el marc del projecte de cooperació a l’educació i desenvolupament.

Import 3050.0

Data de signatura 28-07-2016

Vigent

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ajuntament dels Pallaresos, Fundació El Sueño de la Campana (Nicaragua), Institut Els Pallaresos

Col•laboració en matèria de Serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat

Vigent No

Prorrogable

Dades dels signataris Ajuntament dels Pallaresos, Consell Comarcal del Tarragonès

Conveni marc de col•laboració entre el departament de governació i administracions públiques per a l’impuls i desenvolupament de la interoperabilitat de sistemes d’informació de les administracions Catalanes.

Data de signatura 04-11-2010

Vigent

Prorrogable

Dades dels signataris Ajuntament dels Pallaresos, Consell Comarcal del Tarragonès

Establir l’àmbit de col•laboració a l’ajuntament amb el “Pla territorial de ciutadania i immigració de la comarca del Tarragonès”

Data de signatura 06-10-2006

Vigent

Prorrogable

Dades dels signataris Ajuntament dels Pallaresos, Consell Comarcal del Tarragonès