En aquest apartat trobareu una relació actualitzada de les dades i documents que pot disposar el vostre ens i els que podeu obtenir per mitjans electrònics d’altres administracions.

Podeu consultar el Càtaleg de dades i documents interoperables: clicant aquí