En aquest apartat trobareu una relació actualitzada de les dades i documents de què pot disposar el vostre ens i dels que podeu obtenir per mitjans electrònics d’altres administracions.

Podeu consultar el Càtaleg de dades i documents interoperables: clicant aquí