En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Els informes anuals del Síndic de Greuges de Catalunya recullen, per una banda, les queixes i consultes tramitades durant l’any de referència,  i per l’altra, l’actuació de l’Ajuntament en matèria de transparència.