En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

El síndic elabora un informe anual sobre la transparéncia a l'ajuntament del Prat: 

https://www.sindic.cat/es/page.asp?id=263

Pàgina web amb el Dret d'Accès a la Informació Pública, incloent indicadors de peticions per anys:

https://www.elprat.cat/obert-i-innovador/dret-dacces-la-informacio-publica

També es pot consultar al Mapa de Infoparticipa amb al nivell de transparéncia de tots els ajuntaments, inclós l'ajuntament del Prat:

http://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/