S'han sotmès els serveis públics a l'avaluació de la ciutadania? Enquestes, entrevistes... en aquest apartat en pots consultar els resultats.

Podeu consultar Indicadors d'avaluació i els resultats de les valoracions de les enquestes de satisfacció dels serveis.