Estan ben valorades les polítiques públiques? Si l'ens ha dut a terme alguna iniciativa per poder-ho saber, aquest és el lloc on en trobaràs els resultats.

L'avaluació del "Pla local per a una nova Ciutadania i Immigració 2004-2013" es pot consultar a la pàgina 17 del document "Pla local Ciutadania i Interculturalitat 2015-2020"

L'avaluació del "Pla local de Joventut 2006-2010" es pot consultar a la pàgina 100 del document "Pla local de Joventut 2013-2017".