No saps com es regula la participació ciutadana en aquest ens? Aquí trobaràs les normes d'intervenció de la ciutadania en els assumptes públics.

El Ple municipal en sessió ordinària del dia 4 de maig de 2016 va aprovar una moció per a l'elaboració d'un reglament de participació ciutadana que contempli i reguli els drets de la ciutadania en matèria de participació recollits a la legislació europea, estatal i autonòmica. La moció va ser aprovada per unanimitat i la podeu consultar a l'apartat de mocions.

A partir d’aquesta moció, des del Programa de Participació Ciutadana situat a Cases d’en Puig, s’ha treballat en elaborar aquesta normativa que té per objectiu millorar la qualitat democràtica  en la presa de decisions establint mecanismes de participació política que impliqui la ciutadania  en la vida  col·lectiva  i en els assumptes públics.

L’elaboració del Reglament de Participació, parteix de les conclusions del procés d’elaboració del Pla director de Participació Ciutadana i incorpora les propostes i els criteris acordats en relació al model de participació ciutadana que es vol impulsar al municipi.  A més, l’articulat del mateix ha estat debatut  i validat en diferents espais de participació, presencials i virtuals, que han implicat ciutadania, representants d’entitats, representants politics i personal tècnic.

Així, el passat 24 de juliol es va aprovar al Ple municipal el Reglament de Participació Ciutadana. Per consultar el text complet també podeu seguir aquest enllaç: Reglament.