Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

0 Registres carregats

El cartipàs municipal és l'agrupació de decrets i resolucions que articulen l'organització de l'Ajuntament, les competències dels diferents òrgans i les persones que els integren. Seguint aquest enllaç trobareu el document actualitzat.