Consulta quina és la relació dels organismes dels quals forma part l’ens, com ara associacions, consorcis, fundacions, etc.

0 Registres carregats
El cartipàs municipal conté a l'apartat REPRESENTACIÓ ENS EXTERNS els organismes dels quals forma part l'Ajuntament del Prat de Llobregat, així com els càrrecs municipals dessignats.