Vols saber quants béns immobles pertanyen a l'ens? Aquí en pots trobar la llista.

El patrimoni municipal és el conjunt de béns, drets i accions que pertanyen a l’Ajuntament.

L’Ajuntament del Prat de Llobregat té un Inventari general que inclou els béns de domini públic, els patrimonials, els afectes al patrimoni municipal del sòl, així com els de les 3 empreses públiques dependents.

Podeu consultar l'Inventari de General de Béns de la Corporació. I també, el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic.