En aquest apartat hi trobaràs publicades les resolucions dels recursos especials, les resolucions de les qüestions de nul·litat i les resolucions judicials definitives en matèria de contractació, i també els actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes, si n'hi ha.

Per una banda, podeu consultar al fitxer “Recursos resolts 2019.xlsx” les resolucions dels recursos resolts durant l’any 2019. Inclou enllaç amb el web del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic on s’ha penjat el text de les resolucions.

Per l’altra, les resolucions de contractes anticipades es poden consultar a l’enllaç del Registre públic de contractes.