En aquest apartat hi trobaràs referenciades les empreses que volen contractar amb aquest ens i que consten inscrites al Registre electrònic d'empreses licitadores.

L'Ajuntament del Prat de Llobregat no gestiona un registre de licitadors propi. Per simplificar els tràmits que han de seguir les empreses en el procediment de la contractació pública, l'Ajuntament accedeix a la informació completa i de forma telemàtica de les empreses inscrites al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.

Això permet la possibilitat de les empreses licitadores de substituir la presentació de la documentació administrativa per una declaració d'inscripció en el mencionat registre.

Seguint aquest enllaç trobareu més informació.