Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

JUNTS (4 càrrecs)

MONTSERRAT FELIU ROIG

Alcaldessa Presidenta

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

DAVID GARRIGA FALCÓ

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

SALVADOR ROVIRA SANCHEZ (INDEPENDENT)

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

MARIA TERESA ALEMANY FORN (INDEPENDENT)

REGIDORA

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

IdP-AM (3 càrrecs)

CEFERINO LLAVES CUENCA

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

JOAN MARIA ROVIRA SANCHEZ

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

EDGAR MORENO BLANES

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 
Jaume Graells Cisteró

Lloc de naixement Lleida

Data de naixement 18-10-1942

Foto foto

Càrrec Alcalde

Àrea Alcaldia

Partit polític Independents pel Pont

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Perfil

Va cursar estudis primaris i ha realitzat diferents cursos de formació.

Trajectòria professional

El primer treball que va tenir va ser als 15 anys com aprenent de serraller durant 1 any.

Dels 16 als 18 anys va treballar d'administratiu amb una cimentera i d'explotacions mineres.

Dels 19 fins als 23 amb una empresa asseguradora, compaginant-ho amb una constructora i en aquesta última fins als 52 anys, durant 16 anys va ser l'apoderat d'aquesta última.

Dels 52 fins a la jubilació, va treballar d'adjunt a la direcció, a una empresa constructora de nova creació.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Ceferino Llaves Cuenca

Lloc de naixement Barcelona

Foto foto

Càrrec 1r. tinent alcalde

Àrea Medi ambient, agricultura i esports.

Partit polític Independents pel Pont

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Perfil

És graduat en ESO.

Trajectòria professional Ha exercit diverses activitats professionals al camp, a la indústria, com autònom, etc. En l’actualitat es dedica a treballar per compte aliena a l’empresa Europastry.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

David Gámez Alari

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Perfil Dades no facilitades per l'interessat

Trajectòria professional Dades no facilitades per l'interessat

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Alba Rovira Parés

Lloc de naixement Pont d’Armentera

Data de naixement 31-12-1969

Foto foto

Càrrec 2a tinent alcalde

Àrea Regidora de Cultura, joventut i festes.

Partit polític Independents pel Pont

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Perfil

En l'actualitat està cursant el Grau en Dret a la Universitat Rovira i Virgili.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Raquel Ramírez Vigil

Càrrec Regidora

Àrea Benestar Social, Cultura, Joventut i Festes

Partit polític IdP-CP

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Perfil Dades no facilitades per la interessada

Trajectòria professional Dades no facilitades per la interessada.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

David Garriga Falcó

Lloc de naixement Reus

Foto foto

Càrrec Cap de l’oposició.

Partit polític CIU

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic davidgarrigafalco@gmail.com

Perfil

Té estudis de EGB, 1er i 2n BUP,  FP2 Tècnic Especialista en Delineació, Tècnic Prevenció de Riscos Laborals, nivell intermedi.

Trajectòria professional

Ha treballat a:

- Bayer Hispania Industrial

- Industrias Juan Busquets Crusat , S.A,

- Big Drum Ibèrica, S.A.

- Big Drum Engineering S,L

- Cooperativa Agrícola del Pont d’Armentera, Trigo-Groupe

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Virginia Carrasco Gámez

Càrrec Regidora

Partit polític CIU

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Perfil Dades no facilitades per la interessada

Trajectòria professional Dades no facilitades per la interessada

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0