Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

Podeu consultar els serveis de caràcter general relatius a la informació i l'atenció a la ciutadania en aquest enllaç

 

A banda, i de manera més específica, podeu consultar els diferents serveis que ofereix l'Ajuntament del Masnou: