Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Alcaldia

ALCALDE

Jaume Oliveras i Maristany

Gabinet d'Alcaldia

Jaume Oliveras i Maristany

Regidoria de Plans i Projectes Estratègics

Anna Torrijos López

Regidoria de Relacions Institucionals

Ernest Suñé Nicolás

Àrea de Serveis Generals

Coordinadora de l'Àrea de Serveis Generals i primera tinença d'alcaldia

Sílvia Folch Sánchez

Regidoria d'Hisenda

Jaume Oliveras i Maristany

Regidoria de Promoció Econòmica

María Llarás Vázquez

Regidoria de Tecnologia, Administració Electrònica i Atenció Ciutadana

Sílvia Folch Sánchez

Regidoria de Serveis Generals

Albert Alfaro Giró

Regidoria de Turisme i Promoció del Municipi

Neus Tallada Moliner

Regidoria de Seguretat Ciutadana

Sílvia Folch Sánchez

Regidoria d'Impuls dels Serveis Públics

Ernest Suñé Nicolás

Àrea de Comunitat i Persones

Coordinadora de l'Àrea de Comunitat i Persones i quarta tinença d'Alcaldia.

María Llarás Vázquez

Regidoria d'Habitatge

María Llarás Vázquez

Regidoria d'Igualtat

Mónika González Huerva

Regidoria d'Educació

Cristina Ramos Santamaria

Regidoria de Cicles de Vida

Sergio González Fernández

Regidoria d'Accessibilitat i Diversitat Funcional

Mónika González Huerva

Regidoria d'Acció Cívica

Sergio González Fernández

Regidoria de Cultura

Neus Tallada Moliner

Regidoria de Salut Pública i Consum

Yulay Martínez Castillo

Regidoria de Solidaritat i Drets Civils

Mónika González Huerva

Regidoria d'Acció Social

Yulay Martínez Castillo

Regidoria d'Esports

Ricard Plana Artús

Regidoria de Festes

Sergio González Fernández

Regidoria de Salut Comunitària

Yulay Martínez Castillo

Àrea de Territori

Coordinador de l'àrea de Territori i tercer tinent d'Alcaldia

Ricard Plana Artús

Regidoria de Transició Ecològica i Desenvolupament Sostenible

Cristina Ramos Santamaria

Regidoria d'Urbanisme i Obres

Ricard Plana Artús

Regidoria de Mobilitat i Via Pública

Albert Alfaro Giró

Regidoria de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge

Sílvia Folch Sánchez

En aquest apartat podeu consultar els actes administratius relatius a la composició del cartipàs municipal, àrees, delegacions, entre d'altres, produïdes en data 23 de novembre de 2020:

  • Decret d'Organització d'Àrees de l'Ajuntament del Masnou.
  • Decret de les delegacions de competències als regidors i regidores, i del nomenament de les presidències titulars i suplents de les comissions informatives.
  • Decret de nomenament dels membres dels grups municipals en les comissions informatives i de la composició de la Comissió Especial de Comptes.
  • Decret dels nomenaments dels tinents i tinentes d'alcalde.
  • Decret dels règims de dedicació exclusiva i parcial dels regidors i regidores
  • Decret de nomenament de les persones membres de la Junta de Govern Local i de les delegacions de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.