Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Jaume Oliveras i Maristany

Alcalde del Masnou, funcions pròpies de l'Alcaldia, a més de Comunicació, Protocol i Acció Institucional, Hisenda, Participació Ciutadana i Transparència, Projectes Estratègics.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD PEL MASNOU - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM-AM)

 • Càrrec electe
 • Alcalde/ssa
 • Membre d'equip de govern
 • Comissió Informativa Municipal de caràcter específic per a la modificació del Reglament Orgànic Municipal
 • Ple municipal
 • Grups municipals
 • Alcalde
 • Junta de Govern Local
 • Comissió Especial de Comptes
 • Alcaldia
 • Gabinet d'Alcaldia
 • Regidoria d'Hisenda

Retribució anual bruta: 56.100 €

Formació acadèmica:

 • Llicenciat en Geografia i Història, especialitat en Història Contemporània, per la Universitat de Barcelona.
 • Estudis de Doctorat en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Trajectòria professional i política:

 • Regidor de l'Ajuntament del Masnou per la CUP durant el mandat 1987-1991 i l'any 1995.
 • Tècnic de la Federació de Municipis de Catalunya, entre els anys 1995 i 1996.
 • Secretari de Política Municipal d’ERC, entre els anys 1996 i 2006.
 • Portaveu del Grup Parlamentari d’ERC a la Comissió de Política Territorial, membre de la mesa de la Comissió Institucional d’Organització i funcionament de la Generalitat, membre de la mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes i membre de la Comissió d’Estudi sobre la política d’immigració a Catalunya.
 • Diputat al Parlament de Catalunya, entre els anys 1999 i 2003.
 • Diputat provincial i vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, entre els anys 2003 i 2006.
 • Regidor de Ciutat del Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona, entre els anys 2003 i 2006.
 • Secretari General del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, entre els anys 2006 i 2010.
 • Coordinador de l’Àrea de Comerç de la Diputació de Barcelona, l'any 2011.
 • Tinent d'alcalde primer de l’Ajuntament del Masnou i regidor de Cultura i Participació Ciutadana, en el mandat 2011-2015,
 • Conseller i portaveu d'ERC del Consell Comarcal del Maresme durant el mandat 2011-2015.
 • Alcalde del Masnou durant el mandat 2015-2019.

Declaracions de béns dels càrrecs electes del consistori en actiu (legislatura 2019-2023):

En aquest enllaç podeu consultar les retribucions dels càrrec electes del mandat 2019-2023

Alts càrrecs de l'Ajuntament del Masnou:

Currículums i retribucions del personal eventual del mandat 2019-2023:

Declaracions de béns dels càrrecs electes del consistori de la legislatura 2015-2019: