Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Consulteu els convenis que ha realitzat l'Ajuntament del Masnou en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.

També podeu consultar l’històric de convenis en aquest enllaç.