Vols conèixer les iniciatives normatives previstes? En aquest apartat trobaràs totes les propostes d'ordenances i reglaments que han de ser aprovades i/o modificades durant el proper any.

El Pla Normatiu de l'anualitat 2018 comprèn les ordenances i reglaments de l’Ajuntament del Masnou que s’han d’aprovar o modificar substancialment durant l’anualitat 2018, en execució del PAM, i d’acord amb les necessitats manifestades pels serveis municipals.

Podeu consultar el decret d'aprovació del Pla Normatiu aquí.

La relació de normatives que consten al decret són les següents:

INICIATIVA NORMATIVA

FINALITAT DEPARTAMENT RESPONSABLE PREVISIÓ APROVACIÓ INICIAL
Modificació del reglament del centre d’empreses Casa del Marquès Actualització / revisió Promoció Econòmica Ple ordinari del mes de setembre
Modificació del reglament de prestacions econòmiques d’urgència social Actualització / revisió Acció Social Ple ordinari del mes d’octubre
Reglament del servei d’aparcament de l’Illa Centre Nou servei Mobilitat Ple ordinari del mes de juny
Ordenança de residus Actualització / revisió Medi Ambient Aprovada inicialment Ple ordinari de 17 de maig (actualment en informació pública)