Vols consultar la documentació que ha estat eliminada? El Registre d’eliminació de documents informa de tota la documentació de l’ens que ha estat eliminada seguint les directrius de Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya.

1/2004

Codi TAAD 12

Títol de la sèrie documental Fulls de control horari del personal de l’Ajuntament

Data inici documentació 01-01-1990

Data final documentació 31-12-1996

Organisme productor Ajuntament del Masnou

Volum m.l 1

Suport de la documentació destruïda Paper

Existència de suport de substitució No

Data de la destrucció 14-04-2004

Observacions Comunicació prèvia CNAATD el 09/01/2004

2/2004

Codi TAAD 29

Títol de la sèrie documental Denúncies de circulació

Data inici documentació 01-01-1992

Data final documentació 31-12-1997

Organisme productor Ajuntament del Masnou

Volum m.l 5

Suport de la documentació destruïda Paper

Existència de suport de substitució

Descripció suport substitució Llibre registre de multes de circulació

Data de la destrucció 14-04-2004

Observacions Comunicació prèvia CNAATD el 09/01/2004

3/2014

Codi TAAD 35

Títol de la sèrie documental Expedients de constrenyiment

Data inici documentació 01-01-1975

Data final documentació 31-12-1996

Organisme productor Ajuntament del Masnou

Volum m.l 3

Suport de la documentació destruïda Paper

Existència de suport de substitució No

Data de la destrucció 14-04-2004

Observacions Comunicació prèvia CNAATD el 09/01/2004

4/2004

Codi TAAD 38

Títol de la sèrie documental Manaments de pagament

Data inici documentació 01-01-1954

Data final documentació 31-12-1987

Organisme productor Ajuntament del Masnou

Volum m.l 19

Suport de la documentació destruïda Paper

Existència de suport de substitució

Descripció suport substitució Llibre registre manaments de pagament

Data de la destrucció 14-04-2004

Observacions Comunicació prèvia CNAATD el 09/01/2004

5/2004

Codi TAAD 39

Títol de la sèrie documental Manaments d’ingrés

Data inici documentació 01-01-1971

Data final documentació 31-12-1987

Organisme productor Ajuntament del Masnou

Volum m.l 6

Suport de la documentació destruïda Paper

Existència de suport de substitució

Descripció suport substitució Llibre registre manaments d’ingrés

Data de la destrucció 14-04-2004

Observacions Comunicació prèvia CNAATD el 09/01/2004

6/2004

Codi TAAD 69

Títol de la sèrie documental Transferències de vehicles

Data inici documentació 01-01-1978

Data final documentació 31-12-1997

Organisme productor Ajuntament del Masnou

Volum m.l 1

Suport de la documentació destruïda Paper

Existència de suport de substitució

Descripció suport substitució Padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Data de la destrucció 14-04-2004

Observacions Comunicació prèvia CNAATD el 09/01/2004

7/2004

Codi TAAD 70

Títol de la sèrie documental Altes del padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Data inici documentació 01-01-1978

Data final documentació 31-12-1997

Organisme productor Ajuntament del Masnou

Volum m.l 1

Suport de la documentació destruïda Paper

Existència de suport de substitució

Descripció suport substitució Padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Data de la destrucció 14-04-2004

Observacions Comunicació prèvia CNAATD el 09/01/2004

8/2004

Codi TAAD 71

Títol de la sèrie documental Baixes del padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Data inici documentació 01-01-1978

Data final documentació 31-12-1997

Organisme productor Ajuntament del Masnou

Volum m.l 1

Suport de la documentació destruïda Paper

Existència de suport de substitució

Descripció suport substitució Padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Data de la destrucció 14-04-2004

Observacions Comunicació prèvia CNAATD el 09/01/2004

9/2004

Codi TAAD 284

Títol de la sèrie documental Fulls de salaris (rebuts de nòmina)

Data inici documentació 01-01-1989

Data final documentació 31-12-1996

Organisme productor Ajuntament del Masnou

Volum m.l 1

Suport de la documentació destruïda Paper

Existència de suport de substitució

Descripció suport substitució Llistat de nòmines

Data de la destrucció 14-04-2004

Observacions Comunicació prèvia CNAATD el 09/01/2004

10/2004

Codi TAAD 388

Títol de la sèrie documental Expedients de retirada de vehicles per la grua municipal

Data inici documentació 01-01-1992

Data final documentació 31-12-1999

Organisme productor Ajuntament del Masnou

Volum m.l 1

Suport de la documentació destruïda Paper

Existència de suport de substitució No

Data de la destrucció 14-04-2004

Observacions Comunicació prèvia CNAATD el 09/01/2004