Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

0 Registres carregats
En els enllaços es troben els anuncis sobre modificacions pressupostàries publicats al BOPB i/o al DOGC.