En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

Les dades sobre execució pressupostària trimestral, l'estabilitat pressupostària i deute viu es comuniquen per part de l'Ajuntament de Dosrius al Ministeri d'Hisenda. La informació es pot consultar a la seva pàgina web a l'enllaç següent:https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/InformacionPresupuestaria/InformacionPresupuestaria.aspx

La informació econòmica i pressupostària de l'Ajuntament de Dosrius també es troba disponible a les actes de les sessions ordinàries del Ple municipal: https://seu-e.cat/ca/web/dosrius/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/actes-de-ple

Any 2022

 

Any 2021