Compte general Disponible a: Sindicatura de comptes de Catalunya

Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

El compte general és l'expedient que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens. Aquí pots consultar-ne tota la informació.