Estàs interessat en conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens i que permet identificar i agrupar física o intel·lectualment els seus documents i facilitar-ne  la seva recuperació.

El Quadre de Classificació (QdC) és l’instrument on es fonamenta el sistema de gestió dels documents de l’Ajuntament de Deltebre
Permet:

  • Classificar les agrupacions documentals per identificar, tractar i localitzar un document o un expedient.
  • Millorar els procediments administratius i ordenar el tractament tècnic de la documentació.

Aquest és el  Quadre de Classificació de l'Ajuntament de Deltebre

Aquest QdC és per als procediments actius. És l’eina que utilitzen els serveis municipals per tal de classificar els documents que reben o generen i que ordenen i arxiven en expedients administratius. D’aquesta manera s’assegura que tots els documents estan correctament identificats i són fàcilment localitzables.

És un QdC orgànic, per tant reprodueix l’estructura de gestió de l’Ajuntament i no pas les funcions que du a terme l’Administració municipal. No obstant té la seva equivalència en un QdC funcional que permet el tractament de la documentació històrica.

A partir del QdC s'estructuren els altres dos components del sistema de gestió dels documents:

  • El sistema de disposició que es materialitza en el calendari de conservació i règim d’accés
  • El sistema de descripció que inclou diferents instruments com són els inventaris, els índex, els catàlegs...