Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Perfil del Contractant fins el dia 23/04/2018 (Presioni aqui)

Perfil del Contractant  a partir del 24/04/2018 (Presioni aqui