Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

IPC (5 càrrecs)

ROSA MARIA BERENGUER LUACES

Alcaldessa Presidenta

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

JORDI CANALS ANGLÈS

1r Tinent d'alcaldessa

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

ROSA MARIA RUIZ CARTAÑÀ

REGIDORA

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

JORDI RAMOS MONCUSI

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

JOSE MARIA FERRAN VILA

2n Tinent d'alcaldessa

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 
JORDI RAMOS MONCUSÍ

Lloc de naixement Tarragona

Data de naixement 31-10-1981

Foto foto

Càrrec Alcalde

Àrea Alcalde i Regidoria de Governació, Urbanisme i Festes

Partit polític IPC

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic jramos@conesa.cat

Perfil

Té estudis de Grau superior de telecomunicacions i informàtica.

Grau mitjà electricitat _FP1

 

Trajectòria professional

Es regidor de l'Ajuntament des del 11 de juny de 2011.

Treballador per compte aliè.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 6.000

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 200

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

JOAN REBULL MUNUERA

Lloc de naixement Barcelona

Data de naixement 25-06-1952

Foto foto

Càrrec Regidor

Àrea Regidoria de Cultura i Medi Ambient

Partit polític IPC

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic jrebull@conesa.cat

Perfil Té estudis de magisteri

Trajectòria professional

És regidor de l'Ajuntament des del 15 de juny de 2015.

Actualment està jubilat.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 300

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

ROSER DEL ALBA RUIZ CERDÀ

Data de naixement 29-09-1988

Càrrec REGIDORA

Partit polític CP

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 200

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0