A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
22-11-2022 convocatòria per cobrir tres places amb caràcter laboral fix de l’Ens de l’Ajuntament de Conesa

AJUNTAMENT DE CONESA

 

ANUNCI

 

de l’Ens de l’Ajuntament de Conesa, sobre convocatòria per cobrir tres  places amb caràcter laboral fix de l’Ens de l’Ajuntament de Conesa, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal.

 

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 21 de novembre de 2022 es publiquen íntegrament la convocatòria i les bases que han de regir la convocatòria per cobrir tres places, amb caràcter de laboral fix de l’Ens de l’Ajuntament de Conesa, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal, vacants a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament i incloses a l’oferta d’ocupació pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal.

 

 

Denominació de la plaça: Administratiu/va

Adscripció: secretaria/intervenció

Règim jurídic: laboral

Caràcter: fix

Nombre de places convocades: 1

Sistema de selecció: concurs

Torn: lliure

 

Denominació de la plaça: Operari/a serveis diversos

Adscripció: Brigada obres i serveis.

Règim jurídic: laboral

Caràcter: fix

Nombre de places convocades: 1

Sistema de selecció: concurs

Torn: lliure

 

Denominació de la plaça: Vigilant

Adscripció:  Serveis de Seguretat i mobilitat

Règim jurídic: laboral

Caràcter: fix

Nombre de places convocades: 1

Sistema de selecció: concurs

Torn: lliure

 

El termini per presentar sol·licituds finalitza als 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de l’última publicació d’aquest anunci en el DOGC

 

Els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament i en els altres mitjans que, en el seu cas, expressament s’indiquin en les Bases.

 

 

Conesa,  a   21  de novembre de 2022

 

L’alcaldessa, Rosa Maria Berenguer Luaces

No