Instància genèrica

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament de Celrà quan no hi hagi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Per facilitar la tramitació de la vostra sol·licitud, us agraïm que hi feu constar a quina àrea o departament de l'Ajuntament la voleu adreçar, si ho sabeu.

Igualment, si adjunteu documentació que us hagin demanat, especifiqueu quina és l'àrea, departament o persona destinatària.

Instància genèrica

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament de Celrà quan no hi hagi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Per facilitar la tramitació de la vostra sol·licitud, us agraïm que hi feu constar a quina àrea o departament de l'Ajuntament la voleu adreçar, si ho sabeu.

Igualment, si adjunteu documentació que us hagin demanat, especifiqueu quina és l'àrea, departament o persona destinatària.

Important: Si actueu en representació d'una altra persona física o jurídica, cal que adjunteu el formulari d'atorgament de representació, omplert i signat electrònicament. 

Descarregueu-lo en aquest enllaç:

Formulari d'atorgament de representació (català)

Formulario de otorgamiento de representación (castellano)

El meu espai personal

playlist_add_check

Consulta els teus tràmits

Supervisa l'activitat dels teus tràmits:
sol·licituds, notificacions, intercanvi de dades entre administracions, inicis de sessió...
location_city

Amb qualsevol administració

Accés de forma centralitzada a les teves gestions amb la majoria d'administracions.
Cal un servei d'identificació digital reconegut:

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.