El Consell Comarcal té un tràmit per a la presentació de suggeriments:

Els suggeriments s'han de presentar per escrit telemàticament, presencialment o per correu certificat. Amb cada nou suggeriment s'obre un expedient electrònic que es tramita des del servei corresponent.

 

2021

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès no ha rebut cap suggeriment de la ciutadania a través d'aquests canals.

 

2020

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès no ha rebut cap suggeriment de la ciutadania a través d'aquests canals.

 

2019

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès no ha rebut cap suggeriment de la ciutadania a través d'aquests canals.