El Consell Comarcal té un tràmit per a la presentació de suggeriments:

Els suggeriments s'han de presentar per escrit telemàticament, presencialment o per correu certificat. Amb cada nou suggeriment s'obre un expedient electrònic que es tramita des del servei corresponent.

Durant els anys 2019 i 2020, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès no ha rebut cap suggeriment de la ciutadania a través d'aquesta canals.