Durant l'any 2019, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès no ha rebut cap suggeriment de la ciutadania a través del portal de Tràmits i gestions.