El Consell Comarcal té un tràmit per a la presentació de sol·licituds d'accés a la informació pública:

Les sol·licituds s'han de presentar per escrit telemàticament, presencialment o per correu certificat. Amb cada nova sol·licitud s'obre un expedient electrònic que es tramita des del servei corresponent.

 

2022

S'ha presentat 1 sol·licitud:

SOL·LICITUD. El Síndic de Greuges s'interessa per un cas de Serveis Socials. RESPOSTA: des de Serveis Socials es va facilitar la informació sol·licitada en el termini de 9 dies.

 

2021

Durant l'any 2021 no s'ha rebut cap sol·licitud d'accés a la informació pública

 

2020

S'han presentat 3 sol·licituds (cap de les quals correspon pròpiament a temes de Transparència pública) :

  • SOL·LICITUD. Import de les transferències i/o subvencions autoritzades i pagades durant l’exercici 2019 al Vinseum. I import de les transferències i/o subvencions al Vinseum pendents de pagament a 31 de desembre de 2019. RESPOSTA: des del Servei d'Intervenció es va facilitar la informació sol·licitada en el termini de 2 dies.
  • SOL·LICITUD. Certificat de la percepció econòmica per trimestres de la subvenció al grup comarcal d'ERC. RESPOSTA: des del Servei d'Intervenció es va lliurar el certificat sol·licitat en el termini de 2 dies.
  • Detall de les partides que composen un saldo a favor de Caritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat a 31 de desembre de 2019. RESPOSTA: des del Servei d'Intervenció es va facilitar la informació sol·licitada el mateix dia.