Coneix quina és la relació dels organismes que depenen o estan vinculats a aquesta entitat.

Conjunt de dades que mostra la relació dels organismes que depenen o estan vinculats amb aquesta entitat.

0 Registres carregats

El dia 30 de juny de 1999, a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès es va constituir formalment el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès, integrat inicialment pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, el Patronat de Comerç i Turisme de Vilafranca del Penedès, el Patronat de Turisme de Sant Sadurní d’Anoia, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, la Fundació Caixa Penedès i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Penedès.

Durant l'any 2015, el Consorci va aprovar una nova modificació dels seus estatuts i va canviar la seva denominació (Consorci de Promoció Turística del Penedès) per poder incloure nous consorciats de tot el territori de la DO Penedès.