Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols conèixer algun conveni col·lectiu? En aquest apartat hi pots trobar tots aquells que tenen relació amb aquest ens.

El següent conjunt de dades recull els convenis, acords i pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical, publicats en el DOGC, els BOP o el BOE, amb incidència a Catalunya.

0 Registres carregats

El conveni del personal laboral del Consell Comarcal de l'Alt Penedès va ser aprovat pel Ple del Consell Comarcal l'any 2008. La Reforma Laboral de l'any 2012 va fer que alguns dels seus articles quedessin derogats.