Consulta quina és la relació dels organismes dels quals forma part l’ens, com ara associacions, consorcis, fundacions, etc.

0 Registres carregats
Nom de l'ens Tipus d'ens Web de l'ens Tipus de relació Prioritat
Consorci Patrimoni Mundial de La Vall de Boí Consorci Comarca participa en consorci
Consorci per a la normalització lingüística Consorci Comarca participa en consorci