Quina superfície té el terme municipal? A quina altitud sobre el nivell del mar està? Quants habitants té? Aquestes són algunes de les dades que pots descobrir en aquest apartat.

Trobareu la informació a l'apartat corresponent de la web institucional del Consell Comarcal:

http://www.altaribagorça.cat/comarca