En quin punt es troben els processos de selecció de personal? Aquí pots trobar-hi tota la informació relacionada.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Dades de les publicacions Resultats Documents Més informació
B.2.3.1.a 01-10-2016 038/2016 – 222 Concurs/oposició lliure Laboral A2/B CD 21; CE 4447.88 Serveis Socials Convocatòria Oberta Publicació BOP 27/07/2016; Tauler Electrònic Corporació 27/07/2016 Pendent