Quantes factures s'han fet arribar a l'ens? A què corresponen? Aquí en trobaràs la relació.

Conjunt de dades que inclou les diferents factures electròniques publicades a la solució e-FACT, amb el detall dels seus estats.