Aquí trobaràs la informació sobre l'estat de compliment i execució dels convenis de col·laboració subscrits per l'ens. Podràs saber, doncs, si estan pendents de formalitzar, si han conclòs o si es troben en execució.