No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 192 1 2019 8

Data d'inici de la sessió 28-03-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Primer.- Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior (Sessió 191-5/2018 8 de data 21 de desembre de 2018, ordinària).
 
Segon.- Donar compte, i, si escau, ratificar els decrets de Presidència adoptats i pendents de donar coneixement al Ple.
 
Tercer.- Despatx ordinari, correspondència i comunicacions oficials i informacions de Presidència.
 
Quart.- Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració per l’execució del projecte estratègic Dinamització de la Variant del Camí de Sant Jaume Gran-Pirineus en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. (OPERACIÓ 19.03.01).
 
Cinquè.- Aprovació, si escau, del desenvolupament de l’expedient de contractació de serveis per a la gestió del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de l’Alta Ribagorça.
 
Sisè.- Sol·licitud, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, d’una via de finançament per destinar-la a finançar la gestió i la implementació de les millores  que el consell comarcal incorpora a l’oferta i a la xarxa de transport públic de viatgers per carretera de la comarca de l’Alta Ribagorça durant l’exercici 2019.
 
Setè.- Modificació, si escau, dels barems, criteris i procediments aplicables a les bases per a l’atorgament de beques de menjador escolar pel curs 2019 2020.
Vuitè.- Moció presentada pel col·lectiu de jubilats, pre jubilats i empleats d’Endesa en relació a les mesures de supressió i/o modificació del règim de tarifes d’empleat vigents.
 
 
Novè.- Precs i preguntes.
 
Proposta d'incorporació de nou punt per urgència:
 
Desè.- Punt informatiu i de coneixement. Presentació de la proposta de projecte de l'arxiu comarcal de l'Alta Ribagorça a cura dels arquitectes redactors.
 
 
 

Documents Acta 05 2018
Convocatoria 28-03-19
Decret 68
Decret 69
Decret 70