Hi ha algun acte que hagi estat objecte de procediment de revisió en via administrativa? Si és així, aquí és on està.

Espai reservat per a la informació relativa a recursos, reclamacions i impugnacions en fase administrativa.