En aquest apartat podràs consultar aquelles dades relatives a l'aplicació de les normes de l'ens, si n'hi ha.

A l'Ajuntament de Castellví de la Marca no es realitza l'avaluació de l'aplicació de les normes.