Vols consultar la documentació que ha estat eliminada? El Registre d’eliminació de documents informa de tota la documentació de l’ens que ha estat eliminada seguint les directrius de Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya.

El Registre d’eliminacions informa de tota la documentació que s’ha eliminat d’acord amb les TAAD’s publicades per la CNAATD de la Generalitat de Catalunya.

L’any 2013 es portà a terme un expedient d’eliminació.

Número

Ordre

 

Data de

destrucció

Codi

TAD

 

Títol   de la sèrie  documental

 

Dates doc.

destruïda

Organisme productor

Volum/suport

Sèries  recapitulatives

Existència de suport de substitució

1

2013.09.16

216

Exempcions i bonificacions de la taxa del servei de recollida d'escombraries

1990-2003

Ajuntament

0,36 ml

 

 

2

2013.09.16

211

Padró per la taxa pel servei de conservació de cementiris

1981-1994

Ajuntament

0,36 ml

 

 

3

2013.09.16

276

Expedients de liquidacions tributàries

1956-1989

Ajuntament

0,24 ml

 

 

4

2013.09.16

600

Plusvàlues

1964-1991

Ajuntament

0,36 ml

 

 

5

2013.09.16

69

Transferència de vehicles en relació al padró de l'IVTM

1940-1992

Ajuntament

0,24 ml

 

 

6

2013.09.16

70

Altes del padró de l'IVTM

1940-1992

Ajuntament

0,12 ml

 

 

7

2013.09.16

71

Baixes del padró de l'IVTM

1940-1992

Ajuntament

0,12 ml

 

 

8

2013.09.16

514

Expedient general de lleves

1946-1999

Ajuntament

1,20 ml

 

 

9

2013.09.16

628

Expedients de revisió i reclamacions al cens electoral

1947-1980

Ajuntament

0,12 ml

 

 

10

2013.09.16

350

Expedients de neteja de solars

1997-2001

Ajuntament

0,12 ml

 

 

11

2013.09.16

215

Padró per la taxa pel servei de recollida d'escombraries

1972-1996

Ajuntament

0,48 ml

 

 

12

2013.09.16

39

Manaments d'ingrés

1952-1972

Ajuntament

0,60 ml

 

 

13

2013.09.16

38

Manaments de pagament

1952-1972

Ajuntament

1,20 ml