En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Portal de Transparència  

D’acord amb allò que ve determinat per les lleis Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la  Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Ajuntament ha d’anar desenvolupant el seu propi Portal de Transparència, el qual la llei determina que "és l’instrument bàsic i general per a facilitar a la ciutadania la informació de forma integrada de totes les administracions públiques. Aquest portal es configura com una plataforma electrònica de publicitat a internet, que permet l’accés a tota la informació disponible i que conté els enllaços amb les seus electròniques de les administracions i entitats que s’hi integren(...)".

Mapa Infoparticipa http://www.infoparticipa.com/index/mapa/

L’equip de treball de Infoparticipa pretén valorar a través de 52 indicadors el grau de transparència que tenen totes les institucions públiques.

Transparency International España (ITAhttp://transparencia.org.es/indice-de-los-ayuntamientos-ita/

Es pretén mesurar nivells d’acompliment en el grau de transparència a les institucions públiques. Per fer-ho s’ha procedit a elaborar un quadre de 80 indicadors que són els fets servir per les avaluacions de l’any 2017.

Informe anual de transparencia del Síndic de Greuges de Catalunya http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=356