Tens curiositat o necessites consultar el contingut d'algun pla territorial d'urbanisme aprovat per l'ens? No cal que el demanis: aquí els podràs consultar tots.

Descripció Enllaç Prioritat
Pla territorial d'equipaments comercials https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=426756&language=ca_ES
Pla director territorial de l'Empordà https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/directors_territorials/pdt_de_lemporda/
Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=376782&language=ca_ES
Pla territorial parcial de les Comarques Gironines https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/territorials_parcials/ptp_de_les_comarques_gironines/
Pla director urbanístic de revisió de sòls no sostenible del litoral gironí https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_urbanistics/plans_directors_urbanistics/pdu_aprovats/Girona/pdu_sns_litoral_gironi/
Plans territorials: general, parcials, sectorials i directors http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/