Indicadors de transparència Disponible a: Ajuntament de Castellar del Vallès

En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.