Serveis, tràmits i gestions

Instància genèrica

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament de Cassà de la Selva o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat. Consulta el catàleg de tràmits aquí.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Podeu fer el tràmit online o portar el formulari presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Preu

Gratuït.

Documentació a aportar

No cal aportar documentació.

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Atenció ciutadana

Els canals d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Cassà de la Selva són els següents:

Accés electrònic a través d'Internet

https://www.seu-e.cat/web/cassadelaselva

Atenció presencial a les oficines de l'Ajuntament de Cassà

Rambla Onze de Setembre, 107. 17244, Cassà de la Selva. Girona.

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Atenció telefònica

972 46 00 05 - En horaris d'atenció presencial.

Correu electrònic

ajuntament@cassa.cat

Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.