Quines activitats tenen els alts càrrecs a la seva agenda? Aquest és el lloc on trobar-los.

-Agenda dels membres de l'equip de Govern. Any 2022 (actualitzat 2/2/2022)

Agenda institucional de l'alcalde.  Consulteu l'agenda actual 

 

Històric Agenda institucional

Agenda institucional de l'alcalde Any 2021 (Actualitzat 2/2/2022)

-Agenda dels membres de l'equip de Govern. Any 2021 (Actualitzat 17 de gener 2022)

Agenda institucional de l'alcalde. Any 2020

- Agenda dels membres de l'equip de Govern  Any 2020  

2019

2018

2017

Amb periodicitat fixa i ordinària, assisteixen als Plens municipals (l'últim dijous de cada mes a les 18h) i la Comissió informativa del Ple (el dijous anterior a la celebració del Ple).

També com a fix, tots els dijous a les 9h es reuneixen per la Junta de Govern Local els regidors i regidores següents:

  • Enric Olivé Manté (ERC)

  • Laia Muñoz Casanovas (CUP)

  • Rafael Caballeria i Perramon (ERC)

  • Núria Pujolàs i Puigdomènech (ERC)

  • Miquel Pujadas i Subiranas (ERC)

A més, setmanalment, hi ha reunió de coordinació entre l'equip de govern. Alhora, l'Alcalde i els/les regidors/es es reuneixen cada setmana amb els/les tècnics/ques de les seves àrees.

Al web de l'Ajuntament de Cardedeu trobareu el perfil, trajectòria professional, contacte, règim de dedicació i les regidories de l'Alcalde i els/les regidors/es.

També podeu consultar les retribucions i indemnitzacions