En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Infoparticipa

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autónoma de Barcelona avalua anualment tots els ajuntaments de Catalunya en base a 52 indicadors adaptats a la Llei catalana de transparència.

Podeu accedir als resultats obtinguts fent clic aquí.

 

Índex de Trànsparència dels Ajuntaments (ITA)

L'organització no governamental Transparencia Internacional España elabora periòdicament l'Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA). A través d'un conjunt de 80 indicardors relacionats amb àrees com la gestió economicofinancera, les obres públiques o la contratació, l'ITA avalua el nivell de transparència davant els ciutadans i la societat dels 110 ajuntaments més grans d'Espanya.  

 

Indicadors públics d'activitat dels serveis prestat per Consorci AOC per a l'Ajuntament de Canovelles

A partir del novembre de 2018, l’informe d’activitat mensual dels serveis del Consorci AOC, dels quals l'Ajuntament de Canovelles està adherit a molts d'ells, es presenta en format Power BI, una solució d’anàlisi que ofereix una visualització interactiva de les dades així com la possibilitat de compartir la informació mitjançant un enllaç. També permet incrustar l’anàlisi en una pàgina web.

L’ús d’aquesta eina suposa grans avantatges ja que l’actualització de les dades és automàtica i no deixa marge a possibles errors humans en el tractament de la informació.

El nou format inclou un històric de cada servei jugant amb els filtres d’any i mes. Per exemple, per accedir a les dades del mes de gener d’enguany, cal seleccionar el 2019 i el mes 1. Tingueu en compte que les dades s’actualitzen un cop acabat el mes; així, i si en el gràfic “Evolució de l’activitat per mes” demaneu les dades de tot l’any, les dades del mes en curs presentaran una línia descendent.

Us animem a visitar el nou informe mensual de l’activitat del Consorci AOC.

 

Indicadors actualitzats