Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, contractes menors, òrgans i convenis de col·laboració
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Catàleg de serveis i tràmits
Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
No trobeu la informació?
Exerciu el vostre dret d'accés a la informació pública

Ajuda'ns a millorar

Participació
L'Ajuntament de Calldetenes disposa de diversos canals per a contribuir a la participació de tots els ciutadans en assumptes d’interès públic dins de l’àmbit municipal.
Queixes i suggeriments
Has vist alguna cosa que no t'agrada o potser tens alguna bona idea per Calldetenes? T'escoltem.
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Normativa urbanística Normativa urbanística
Informeu-vos de les normes urbanístiques abans d'iniciar una obra o si dubteu sobre la seva legalitat.
Normativa municipal Normativa municipal
Per la bona convivència a la ciutat cal que tots i totes coneguem les normatives i les ordenances municipals.
Tauler d'anuncis Tauler d'anuncis

L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.