Licitacions en tràmit (perfil de contractant) Disponible a: Mapa d'administració electrònica. Consorci AOC

Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

La Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya disposa d'un dispositiu electrònic que permet acreditar de manera fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'inclou i la seva integritat, possibilitant la publicació segura a Internet amb efectes jurídics.

Podeu consultar el Perfil del contractant del Consorci clicant aquí.