Voleu conèixer qui és el Delegat/da de Protecció de Dades del vostre ens, o les seves funcions ?
En aquest ítem podeu trobar tota la informació relativa a quins requisits ha de complir la persona designada com a Delegat/da de Protecció de Dades, les seves dades i el conjunt de funcions que ha de desenvolupar dins de l’organització.

Per donar compliment a l’article 37.7 del RGPD i a l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, tot seguit trobareu les dades de contacte del DPD de l'Ajuntament de Bonastre:

Nom:  Unitat de Protecció de dades i Transparència
Correu electrònicsam.protecciodades@dipta.cat
Telèfon: 977.29.66.99
Adreça: C/ Pere Martell, núm. 2. C.P 43001 Tarragona

 

Per allò referent als Drets ARCO podeu clicar en el següent enllaç:

 

https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/drets/drets_habeas_data/